Ti bud til en ung mann som vil frem i verden:


I Det første bud er ganske lett:
De som er flest har alltid rett.


II Tenk alltid på hva folk vil si.
Og ta den sterkeste parti.


III Og tviler du så hold deg taus
til du ser hvem som får applaus.


IV Tenk nøye ut hva du vil mene.
Det kan bli dyrt å stå alene.


V Følg ingen altfor høye krav.
Men si, hva du har fordel av.


VI Si alle hva de gjerne hører.
Gå stille gjennom alle dører.
(For sannhet bringer sorg og nød,
mens daglig løgn gir daglig brød.)


VII Gå aldri oppreist. Snik deg frem.
Og gjør deg varm i alle hjem.


VIII Husk: Ingen mann kan roses nok.
Slik bygger man en venneflokk.
(Og i et brødre-paradis
har du din beste livspolis.)


IX Av sladder husker du hvert ord
til bruk i neste sjefskontor.
(Men ingen taktfull sjel forteller
et ord til ham som ryktet gjelder!)


X Hvis siste bud blir respektert,
da er din fremtid garantert:
Følg dristig med i kamp mot troll,-
men vis fornuftig måtehold!
Skrid tappert frem i livets strid,
- en time forut for din tid!

 

Jens Bjørenboe.

 

 

Da er siste arbeidsdag med OM Argentina pr def over, blir ikke noen tur til Bolivia, da det trengs at jeg hjelper til med å jobbe mer her, men da som frivillig og i egen regi, uavhengig av OM Norge. Listo. vha.